ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

เกษตรพังงา ร่วมจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต

วันที่ 28-29 มิถุนายน 256 […]

เกษตรพังงา ประชุมจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักอำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด และอำเภอเมืองพังงา

วันที่ 21, 27-28 มิถุนายน […]

เกษตรพังงา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และ YSF ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ส […]

กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันแปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน นำร่อง 4 อำเภอ สร้างต้นแบบการเรียนรู้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมน […]

จังหวัดพังงา ขับเคลื่อน “มังคุดทิพย์พังงา” ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 นายจ […]