ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ อ.กะปง ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการมังคุด และติดตามสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 […]

0 comments

เกษตรพังงา เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 11 เมษายน 2565 นาย […]

0 comments

เกษตรพังงา จัดกิจกรรมบริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2565 นาย […]

0 comments

เกษตรพังงา จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริการจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 […]

0 comments

เกษตรพังงา ทำกิจกรรมจิตอาสาตัดแต่งกิ่งเฟื่องฟ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณริมรั้วหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 25 เมษายน 2565 สำน […]

0 comments