ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

จ.พังงา คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

นายประคอง อุสาห์มัน เกษตร […]

เกษตรพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 25 […]

จังหวัดพังงา เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 25 […]

เกษตรพังงา ร่วมจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต

วันที่ 28-29 มิถุนายน 256 […]

เกษตรพังงา ประชุมจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักอำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด และอำเภอเมืองพังงา

วันที่ 21, 27-28 มิถุนายน […]