ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

เกษตรพังงา ติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำในการดูแลไม้ผลอำเภอกะปง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นา […]

0 comments

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564สำน […]

0 comments

เกษตรพังงาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เว […]

0 comments

เกษตรพังงา ติดตาม แก้ไขปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่อำเภอกะปง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 256 […]

0 comments

“ชาวส่งเสริมการเกษตรรวมใจ สร้างสีสันสดใสเมืองพังงา ปลูกเฟื่องฟ้าหน้าศูนย์ราชการ”

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา […]

0 comments

เกษตรพังงาจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 1 และเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2 […]

0 comments

เกษตรพังงาอบรมการทำแปลงพยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 25 […]

0 comments

เกษตรพังงาจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชขุมชนระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2 […]

0 comments

เกษตรพังงาร่วมกับเกษตรกระบี่ จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 1

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ส […]

0 comments

เกษตรพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือน พ.ย.

วันที่ 25 พ.ย. 63 นายประค […]

0 comments