ประจำปี 2562
มิถุนายน
3 สาร   หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด   หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
พฤษภาคม
ผีเสื้อมวนหวาน 1   เพลี้ยไฟแจ้ทุเรียน   โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 1
เมษายน
 เพลี้ยไฟมังคุด    แมลงวันผลไม้    หนอนกินใต้เปลือกลองกอง
มีนาคม
เตือนการระบาดแมลงดำหนามมะพร้าว    โรคราแป้ง    ปลวก
กุมภาพันธ์
ผี้เสื้อมวนหวาน    ด้วงแรด    โรครากแน่าและโคนเน่า
มกราคม
เพลี้ยไฟพริก   หนอนกระทู้ผัก   โรคราแป้งยางพาราหรือโรคใบร่วง