ติดต่อหน่วยงาน
ที่อยู่  สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เลขที่ 624/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

         เบอร์โทร   0 7648 1466,   0 7648 1467
         โทรสาร 0 7648 1466
E-mail :     phangnga@doae.go.th
เว๊บไซต์     www.phangnga.doae.go
.th
 facebook