เกษตรพังงาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำทีมโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา พร้อมใจร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณสำนักงาน ตามโครงการวันรักต้นไม้และวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2563

#เกษตรพังงา #วันต้นไม้2563

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*