เกษตรพังงา ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 4 กันยายน 2565 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวอรสา ช่วยบำรุง เกษตรอำเภอเมืองพังงา มอบหมายให้นางสาวกฤษณา มรรคาเขต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอเมืองพังงา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนบ้านบางพัฒน์ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ พื้นที่ ม.8 บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา