เกษตรพังงา จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง ” การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชในเเปลงนาอินทรีย์ ณ อำเภอเกาะยาว

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเเละคณะ พร้อมร่วมลงพื้นที่ปลูกข้าวเเบบโยนกล้าเเละเเบบนาดำ เพื่อเริ่มดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชในเเปลงนาอินทรีย์ ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมศัตรูพืชในสภาพไร่ เเละศึกษาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่เข้ากับบริบทของเกษตรกร ณ นาแปลงใหญ่ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา