เกษตรพังงา ทำกิจกรรมจิตอาสาตัดแต่งกิ่งเฟื่องฟ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณริมรั้วหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด และสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งเฟื่องฟ้า ณ บริเวณริมรั้วหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งเพื่อเตรียมใช้ในการปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.