“ชาวส่งเสริมการเกษตรรวมใจ สร้างสีสันสดใสเมืองพังงา ปลูกเฟื่องฟ้าหน้าศูนย์ราชการ”

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมปลูกต้นเฟื่องฟ้าเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ บริเวณแนวรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา รวมทั้งให้มีการขยายพันธุ์ต้นเฟื่องฟ้า เพื่อปลูกในที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับเมืองพังงา โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดพังงาได้ร่วมกันแสวงหาต้นเฟื่องฟ้าหลากสีจากแหล่งต่าง ๆ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ มาปลูกบริเวณแนวรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา จำนวนประมาณ 500 ต้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*