เกษตรพังงาอบรมการทำแปลงพยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ สีนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดอบรมการจัดทำแปลงพยากรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาข้อมูลประมาณการผลิตในระดับภาคให้ถูกต้อง แม่นยำ และใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล 8 อำเภอเข้าร่วม ณ กรีนการ์เด้นท์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*