เกษตรพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือน พ.ย.

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 25 พ.ย. 63 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา นำข้าราชการ พนักงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนเทศบาลท้ายช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.