ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

จ.พังงา จัดค่ายชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และทายาทเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร

วันที่ 1 ธํนวาคม 2565 จัง […]

จังหวัดพังงาเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หนำนาทอน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยจัดร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และงานวันข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ปี 2566

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 256 […]

เกษตรพังงา สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

15 พ.ย. 65 ณ ห้องประชุมกา […]

จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สู่มาตรฐาน RSPO

23 พ.ย. 65 นายเถลิงศักดิ์ […]

เกษตรพังงา ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน

วันที่ 14 พฤศจิกายน​ 2565 […]