ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

เกษตรพังงา ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 4 กันยายน 2565 นาย […]

จังหวัดพังงา ชี้แจงผลการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน นำร่อง 4 อำเภอ สร้างต้นแบบการเรียนรู้

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นาย […]

เกษตรพังงา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานด้านการเกษตร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำน […]

เกษตรพังงา จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง ” การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชในเเปลงนาอินทรีย์ ณ อำเภอเกาะยาว

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นาย […]

เกษตรพังงา ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก.เครือข่ายแปลงใหญ่ และ YSF ระดับจังหวัดครั้งที่ 4/65

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25 […]